Hacker waschen weiterhin 7.000 Bitcoin aus dem Binance-Hack

Statistics and Facts About Cryptocurrency

Statistics and Facts About Cryptocurrency
ที่ผ่านมา นักลงทุนใน cryptocurrency อาจสนใจแค่ราคากับข่าวเพียงอย่างเดียว วันนี้เลยอยากจะมาแชร์สถิติและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ cryptocurrency ให้ได้อ่านกันครับ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย
  1. มูลค่าตลาด (Market Capitalization)
https://preview.redd.it/jcnbdmio12u11.png?width=720&format=png&auto=webp&s=54060c87831b3fd70c7fca978a1ee3ab36b701df
อ้างอิงตัวเลขจากเว็บ Coinmarketcap.com มูลค่าตลาดรวมของเหรียญคริปโตทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.6 ล้านล้านบาท) โดยมีผู้นําเป็น Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 113.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และครองตลาดส่วนใหญ่ไปประมาณ 53.3% รองลงมาคือ Ethereum มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 21.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 10.5% ส่วนอันดับสามถึงแปด ได้แก่ Ripple (9.1%), Bitcoin Cash (3.9%), EOS (2.5%), Stellar (2.3%), Litecoin(1.5%) และ Tether (1.0%)

2. ผู้ใช้ Bitcoin แบ่งตามเพศและอายุ
https://preview.redd.it/xgr6cbmu12u11.png?width=720&format=png&auto=webp&s=abe8e2264aaaee005cc359b0f46a571104a67224
จากภาพด้านบน เราจะเห็นว่าจํานวณส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Bitcoin เป็นผู้ชาย ซึ่งมีตัวเลขสูงถึง 91.2% ในขณะที่ผู้หญิงมีเพียง 8.8% นอกจากนี้ จํานวณส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนร่วมใน Bitcoin จะอยู่ระหว่างอายุ 25–34 หรือคิดเป็น 48.4% รองลงมาคืออายุระหว่าง 35–44 คิดเป็น 25.0% และอายุระหว่าง 18–24 คิดเป็น 13.9%
ข้อมูลจากภาพด้านบนชี้ให้เห็นว่า ประชากรกลุ่ม Millennial (อายุประมาณ 18–37 ปี) มีความสนใจใน cryptocurrency เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ บริษัท Circle ที่พบว่า ประชากรกลุ่ม Millennial ส่วนใหญ่ ยอมรับว่าตัวเองเป็นนักลงทุน “ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและหวังผลตอบแทนสูงเช่นกัน”

3. ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin จากสกุลเงินต่างๆและเว็บเทรดคริปโต
https://preview.redd.it/25m6up6x12u11.png?width=720&format=png&auto=webp&s=2ba5f51d5f954290bd0d647becb0e646e5d1fa55
Pie Chart ภาพแรกแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขาย Bitcoin โดยใช้สกุลเงินต่างๆ ซึ่ง อันดับหนึ่งได้แก่เหรียญดิจิทัล USDT (Tether) หรือคิดเป็น 55.4% ของสกุลเงินทั้งหมด อันดับสองได้แก่สกุลเงินวอน KRW คิดเป็น 20.5% อันดับสามถึงห้าได้แก่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ USD (13.5%), สกุลเงินเยน JPY (4.6%) และสกุลเงินยูโร EUR (2.9%)
ภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายคู่สกุลเงิน BTC/USD จากเว็บเทรดคริปโตต่างๆ ซึ่ง Bitifinex ครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 28.78% รองลงมาคือ Coinbase ที่ 13.55% อันดับที่เหลือได้แก่ iTBit (9.35%), Gemini (7.11%), Bitstamp (6.97%), Neraex (6.92%), Livecoin (4.17%) และ Kraken (3.41%)

4. ปริมาณการซื้อขาย Ethereum จากสกุลเงินต่างๆและเว็บเทรดคริปโต
https://preview.redd.it/mth4dhdz12u11.png?width=720&format=png&auto=webp&s=4e948294e20f477e09dc898c783427f2acbc3cf0
Pie Chart ภาพแรกแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขาย Ethereum โดยใช้สกุลเงินต่างๆ ซึ่ง อันดับหนึ่งได้แก่เหรียญดิจิทัล USDT (Tether) หรือคิดเป็น 41.46% ของสกุลเงินทั้งหมด อันดับสองได้แก่สกุลเงิน Bitcoin (BTC) คิดเป็น 32.7% อันดับสามถึงห้าได้แก่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ USD (12.75%), สกุลเงินวอน KRW (9.46%) และสกุลเงิน QC (3.63%)
ภาพที่สองแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายคู่สกุลเงิน ETH/BTC จากเว็บเทรดคริปโตต่างๆ ซึ่ง HiTBTC ครองอันดับหนึ่งอยู่ที่ 12.6% รองลงมาคือ BitX ที่ 11.79% อันดับที่เหลือได้แก่ Binance (10.3%), BCEX (9.47%), IDAX (8.31%), OKEX (8.16%), HuobiPro (6.14%) และ Lbank (5.79%)

https://medium.com/bitkub/bitcoin-ethereum-crypto-statistics-d618e432ebcb
For more news please visit: https://www.bitkub.com/
submitted by BitkubExchange to bitkubofficial [link] [comments]

10-07 14:13 - 'What sets apart a good exchange from a scammy one?' (self.Bitcoin) by /u/badalray removed from /r/Bitcoin within 319-329min

'''
Just like all commodities, we need good platforms to trade our crypto assets like Bitcoin and other coins. Sometimes, prices go up within a second and you find yourself stuck when trying to trade your assets due to complications within some exchanges.
As an investor, I evaluate exchanges based on their protocol and what they're accomplishing with their platform.
- Are they user-friendly?
- Can I get help whenever needed?
- Are they secure enough?
- Do they have a solid team?
Here are some of the exchanges I trade at:
Bittrex: It’s one of the safest exchanges in my opinion. But because I am on mobile, the user experience is not so solid. it’is a US-based exchange headquartered in Seattle, Washington. It’s been around since 2013 It was funded by 2 ex Microsoft employees.

Gate io: I used to trade on Gate, but recently, they canned Canadians so, that’s out.Not much is available about the team. What I liked about Gate is that it is secure, mobile friendly and intuitive. The thing is Gate was named by SEC, in the list of crypto exchanges under investigation. Along wth Binance. This raises big alarms.

Binance: I don’t think much is to be said about Binance. In addition to the excellent user experience, mobile friendlines, high liquity, technically sound team, one thing Binance has that I have not seen with other exchanges is their community. If you have been on telegram, you know what I mean. I also like that they are planninhg to go decentralized soon. Rumor has it that plans for beta testing of the DEX is coming in 2019.

KubitX: This one is a new exchange that I have come across, it is an up and coming exchange growing out of Africa. They are serious contanders for the fastest exchange. Their exchange will be able to proces over 12,000,000 trades per second, which should make it the fastest exchange out there,

What sets them part is how they are going about acquiring their user base. They are going on the ground WIth their Global channel ambassador (GCA) program, they have a locally based rep in every country in Africa, and each GCA works with channel ambassadors to bring awareness about blockchain technology even to remote locations. They are going after Africa because it is under served when it comes to cryptocurrency and blockchain technology. Their CAs and GCAs are holding meetings and discussing cryptocurrencies and blockchain in their native tongues. They seem to be really pushing the barrier of what it means to do drive adopton and financial integration. I think it has the opportunity to be a top exchange if they can pull it off.

Sorta like what Binance was to China during the crypto crackdown of 2017.
If you remember, Binance was basically the only exchange that didn't get shut down at the time and this helped them become the giant that they are today.

I see many parallels between Binance and Kubitx in that sense. Africa is looking like it’s going to be the next giant to enter the blockchain space. Kubitx's strategy of working with locally situated representatives to promote blockchain education and user adoption could be key to help them hold a monopoly in the African market.

They did a private sale recently and today they have announced that their beta is ready for testing. They are looking for testers. You can read more about that in the link below, if you want to check them about.

[[link]2

I know this is my opinion only, I would like to know, what about you guys?

What do you look for before deciding if an exchange is not scammy?
'''
What sets apart a good exchange from a scammy one?
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: badalray
1: me*iu****m*@kubitx/public-reg*str*ti*n-for-be*a*te*t**g**s-l**e-regiter-now*3b**935b67f* 2: *ediu*.com/@k*bitx/pub*ic-reg*stratio*-fo*-beta-**st*ng-*s**iv**regiter**o*-3b209*5b*7**]^^*
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

HODL Your Horses, Here’s What’s in Crypto Next Week: Hard Forks, Airdrops, ICOs, Events

HODL Your Horses, Here’s What’s in Crypto Next Week: Hard Forks, Airdrops, ICOs, Events
https://preview.redd.it/k6ap91xr5i711.jpg?width=528&format=pjpg&auto=webp&s=2eb5a2cfd8cab49aeffb505e97f0ed4add84614b
  • From Bitcoin Gold’s hard fork to London’s Fintech Week, here are a few events to keep an eye on.
  • There are a few ICOs ending and starting this week, keep track of them.
Want to get more involved in the crypto space and be completely aware of what’s going on?
Here’s a small list of upcoming events you can attend or monitor, including: Bitcoin Gold to Hard Fork, Blockchain Events: Chainers 2018 (Seoul), TechCrunch Sessions 2018 (Zug), TechCrunch Sessions Ethereum Meetup (Zug), London Fintech Week (London).
If you’re looking to increase your crypto wealth or know where all those tokens are coming from, here are a few airdrops occurring this week: CPS-SPACE-INS-LRN, ICOs Ending: WINS-SHR-BITX-EJAC-AMO, ICOs Starting: FNP-BETT-VLUX

Hard Forks

Bitcoin Gold (BTG):

Following a 51% hack in May, the BTG project’s team decided to upgrade its network via a hard fork in order to improve network security. This is expected to occur at block 536200 (Est. Date: 1st July). The upgrade will implement the Equihash-BTG PoW algorithm as a replacement for the existing Equihash algorithm, among other changes.

Airdrops

Syscoin (SYS) Holders — CPS Coin Airdrop — Snapshot Date on July 1, 2018

CoinPayments (CPS) is built on the Syscoin blockchain, and aims to power a decentralised marketplace. 6% of the total CPS coin supply will be distributed to owners of Syscoin wallet addresses on the snapshot’s date.

Siacoin (SC) Holders — Space Cash (SPACE) Airdrop — Snapshot Date on July 1, 2018

Space cash is going to be distributed to Siacoin (SC) holders at a 10:1 ratio by the Hyperspace team. The Hyperspace network aims to be a global cloud storage marketplace powered by SPACE.

INS Ecosystem (INS) Holders — INS Token Airdrop Distribution — July 2, 2018

INS Ecosystem aims to develop a platform to enable direct interaction between FMCG (Fast Moving Consumer Goods) manufacturers and consumers. INS tokens will be distributed via an airdrop to all INS holders based on balances had during April 1, 2018 to June 30, 2018.

Loopring (LRC) Holders — Loopring Neo Token (LRN) Airdrop — July 5, 2018

Loopring is a protocol for building decentralized exchanges, and will distribute 60% of the LRN supply to all LRC token holders during this airdrop.

ICOs

ICOs Ending:

WinStars (WINS) — Ends Tuesday July 3, at 13:00 UTC

Start Price: $ 0.2000, Funds Raised $ 3.30 M, Funding Target: 500,000 USD, Funding Cap: 5,000,000 USD, Coins Offered: 103.50 M (69.00%). WinStars is a decentralized gaming platform with a catalogue of gambling resources, built on Ethereum.

ShareRing (SHR) — Ends Wednesday July 4, at 13:00 UTC

Start Price: $ 0.02000, Funds Raised: — , Funding Target: $10,000,000, Funding Cap: $38,000,000, Coins Offered: 3.47 B (52.00%). ShareRing is a decentralized marketplace that enables users to securely access, connect, and pay for services anywhere in the world. Users can share anything from storage space to tools, clothes, jewellery and food with the SHR token being the primary payment method.

BitScreener (BITX) — Ends Thursday July 5, at 00:59 UTC

Start Price: $ 0.06049, Fund Raised: — , Funding Target: 1,000 ETH, Funding Cap: 15,000 ETH, Coins Offered: 139.50 M (31.00%). BitScreener aims to build a financial data and content marketplace on the blockchain. BitX is used as the primary means of payment for services.

EJA Coin (EJAC) — Ends Thursday July 5, at 01:00 UTC

Start Price: $ 0.1000, Funds Raised: $ 500.00 k, Funding Target: 500,000 USD, Funding Cap: 15,000,000 USD, Coins Offered: 150.00 M (60.00%). Eja Coin intends to implement a project that will make it easy for people to invest in Mining.

Amo Coin (AMO) — Ends Saturday July 7, at 01:00 UTC

Start Price: $ 0.002164, Funds Raised: $ 1.74 M, Funding Target: — , Funding Cap: — , Coins Offered: 10.00 B (50.00%). AMO is a project that aims to create and operate the AMO Market, where car data can be shared and exchanged. The AMO coin is set to be used as the primary means of payment within the platform.

ICOs Starting:

FlipNpik (FNP) — Starts Sunday July 1, at 01:00 UTC

Start Price: $ 0.1238, Funding Target: — , Funding Cap: 100,000 ETH, Coins Offered: 350.00 M (35.00%). FlipNpik is a commercial social media platform that is designed to connect shoppers to merchants within their communities.

Bettium (BETT) — Starts Sunday July 1, at 01:00 UTC

Start Price: $ 0.05000, Funding Target: 7,500,000 USD, Funding Cap: 30,000,000 USD, Coins Offered: 600.00 M (60.00%). Bettium is a platform enabling users to engage in p2p sports betting against each other. The platform offers users a series of tools, ranging from machine learning services to help from established experts to improve forecasts and strategy.

VLUX (VLUX) — Starts Wednesday July 4, at 01:00 UTC

Start Price: — , Funding Target: 25,000,000 GBP, Funding Cap: 25,000,000 GBP, Coins Offered: 44.31 M (70.00%). VLUX aims to improve access to affordable, low carbon energy by enabling peers to trade energy between one another via the Verv energy trading platform.

Events

Chainers 2018

When: July 1–2, 2018
Where: Seoul, Korea
As part of the Blockchainer Global Global Tour Series, the 11th tour stops in Korea to provide audiences with a series of talks covering Global Blockchain Regulation & Development, Public Chains, Private Chains & Consortium Chains, and Venture Capital and Token Economy to name a few. There are several notable speakers confirmed, including Patrick Dai (Co-founder, QTUM), Jun Li (Founder, Ontology) and Kim Seong Silk (CTO, Huobi Korea) among many others.
The event also includes a Blockchain Projects Pitch Roadshow where teams can showcase their respective projects to investors.

TechCrunch Sessions: Blockchain 2018

When: July 6, 2018
Where: Theater Casino Zug, Artherstrasse 2–4, Zug, 6300 Switzerland
TechCrunch is proud to announce their first event dedicated entirely to blockchain, crypto and the future of the internet. The event will feature a series of talks from industry leaders including Vitalik Buterin (Creator, Ethereum), Jutta Steiner (Co-founder, Polkadot), Joe Lubin (Founder, Consensys), Balaji Srinivasan (CTO, Coinbase) and Changpeng Zhao (CEO, Binance).

Ethereum Meetup produced by TechCrunch

When: July 7, 2018
Where: Theater Casino Zug, Artherstrasse 2–4, Zug, 6300 Switzerland
TechCrunch will produce the event with support from the Ethereum Foundation and other members of the Ethereum community the day after the TC Sessions: Blockchain event. The meetup will feature Vitalik Buterin (Founder, Ethereum Foundation), Karl Floersch (Developer, Ethereum Foundation), among others. It will cover a range of topics including scaling, protocol improvements, and improvements to consensus mechanisms.

London Fintech Week

When: July 6 -13, 2018 Where: QEII Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London, UK
The 5th Annual London Fintech Week starts next week, bringing together a series of key industry speakers across several areas within the Fintech space. The event will include a collection of conferences, exhibitions, workshops, a hackathon, and several networking events throughout the week. Notable attendees include Adam Stradling (co-founder of Bitcoin.com), Anish Mohammed (advisor at Ripple Labs), and Dominik Schiener (co-founder of IOTA) among many others. For a full list of industry speakers and event partners, please click here.
The week-long event kicks off on Friday July 6 with a Blockchain Hackathon over the weekend, followed by a series of talks starting on Monday July 9th covering Fintech Disruptors, Capital Markets & Wealthtech on Tuesday, and Blockchain & Crypto-Finance on Wednesday. Thursday is a designated day for investors and startups/ICO participants to showcase their projects, followed by a series of blockchain and legal workshops on Friday.
Notably panel discussions during the Blockchain & Crypto-Finance day include:
Women in Blockchain — Discussion on the role of women in blockchain, with a closer look at the impact that women are making across the industry. Includes Helen Disney (CEO Unblocked), Dr Jane Thomason (CEO, Blockchain Quantum Impact) and Michelle Chivunga N (Regional Advisor, British Blockchain Association) among others.
Linklaters Panel: Blockchain and Financial Services — How Blockchain fits in within the current regulatory environment, as well as its impact on enterprises, business and compliance across users’ digital identities, trust and transparency. Discussion between Ajit Tripathi (Partner EMEA, Consensys Enterprise), Harry Eddis (Partner, Global Co-Head of Fintech, Linklaters), and Clair Wells (Director, Legal and Business Affairs EMEA, Circle).
VC/Investor Panel — Discussion on how industry figures and organizations are using blockchain to impact value and growth. Panellists include Ivan Soto-Wright (Founder and Managing Partner, HODL.vc), Andrew Adcock (CMO, Crowd for Angels), and Aditya Nagarsheth (Investor, Red Pill).
Blockchain Becoming Real Beyond Finance & Less Regulated Industries — Adam Strading (Co-founder, Bitcoin.com), Ashley Fox (MEP for SW England and Gibraltar, The European Parliament) and Tim Huegdon (Co-founder & CIO, InstaSupply) discuss the impact of blockchain and the growing autonomy of machines on society.
Source
submitted by W12io to u/W12io [link] [comments]

Binance Buying CoinMarketCap & Why It's Great for Bitcoin Price How To Trade Bitcoin On Binance.com Using Crypto Trading ... Changpeng Zhao (CZ) CEO: Binance, Bitcoin News, BTC Price ... Cryptocurrency Billionaire Reveals Bitcoin Predictions for ... Bitcoin, Cryptocurrency, Finance & Global News - May 24th ... Bitcoin na melhor faixa de negociação, Binance Cloud, Halving Precificado e mais! BItcoin News Binance KYC leaked - Latest Bitcoin News in Tamil - CryptoTamil Latest Cryptocurrency News  Bitcoin Analysis & Price ... BITCOIN BREAKOUT TODAY!!!  Binance Leverage Trading, Will Compete With Bybit & BitMEX

Bitcoin services provider BitX has now been rebranded as Luno, but the firm remains committed to its cryptocurrency base. Founded in 2013, the startup focuses on the African and East Asian markets, with offerings in Indonesia, Kenya, Malaysia, Nigeria and South Africa. To unlock the Asian market, register now to the iFX EXPO in Hong Kong. On the company’s blog the founders explain: “We ... Bitcoin News Binance CEO Thinks the Cryptocurrency Market is Undervalued. The CEO of the world’s largest cryptocurrency exchange by means of traded volume – Binance, holds that the current ... Bitcoin; News; Hacker waschen weiterhin 7.000 Bitcoin aus dem Binance-Hack. Von. Patrik Eberle - 11. August 2019. 0. WhatsApp. Twitter. Facebook. Linkedin. Email. Pinterest. Tumblr. Google+. Die Hacker, die 7.000 BTC von Binance gestohlen haben, verteilen weiterhin Gelder, um die Verbindung der Bitcoins zum Hack zu waschen und zu verschleiern. Hier kannst du den aktuellen Bericht über die ... Der aktuelle Bitcoin-Kurs (14,879.64 $) im Live-Chart in EUR, USD & CHF im Überblick Bitcoin-Rechner Verfolge den aktuellen Kursverlauf live! Binance’s technology is used by more than 30 exchanges around the world today, including Binance Uganda. Binance Jersey brings a world-class trading experience. Binance – Exchange And Login For Trade. Here are a few reasons why Binance is the best place to start. Secure and Reliable State-of-the-art safe storage technology for maximum ... Binance, the largest cryptocurrency exchange in the world, ... Luno, formerly Bitx, one of the oldest functioning exchanges in Nigeria came into the market in 2015 and has been serving the needs of a large group of users. It recently added Ripple to its platform and activated instant withdrawals. The large demand for Bitcoin has prompted the need to create more channels to buy and sell the ... Dabei werden Leser auf die bekannten Namen BITEX Trader, Plus500, Binance, Kraken und Bitfinex stoßen, aber auch auf die Frage “IOTA kaufen oder nicht”. JETZT IOTA KAUFEN UND 50,-€ BONUS SICHERN. CFDs sind komplexe Instrumente und Bergen ein hohes Risiko, durch Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 83% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln ... Binance USD's current price is $1.000. Binance USD has a marketcap of $426.34 M. Its price changed -0.45% down in the last 24 hours. Binance.US looks to be far more limited than regular Binance, with only Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, and Tether trading available to start. Further, Binance.US will require identification information to sign up in order to comply with regulations. Apparently, Binance.US will be available everywhere besides New York, due to the New York Bitlicense regulations. At this time ... The exchange was started in 2013 as BitX and was rebranded later to Luno. Currently, it is highly used in Malaysia, South Africa, and Nigeria. Luno allows you to buy Ripple XRP in Nigeria and other cryptocurrencies like Bitcoin, Bitcoin Cash, and Ethereum with the Nigerian Naira. To buy Ripple on Luno, you will have to deposit your Naira via bank transfer, purchase bitcoin, and trade Ripple ...

[index] [373] [19938] [20130] [23295] [2534] [10178] [21143] [5639] [15565] [6870]

Binance Buying CoinMarketCap & Why It's Great for Bitcoin Price

In this video i have explained about the following things, 1. Information about the Binance KYC hack. 2. How to protect yourself form Telegram Scams/Hacks. 3. Bitcoin's next possible move ... CZ, founder and CEO of Binance, is LIVE with us to answer ALL your questions regarding bitcoin, binance, and cryptocurrency in 2020! [This is NOT sponsored!]... Bitcoin Technical Analysis & Bitcoin News Today: Binance will launch Bitcoin leverage trading. This mean that Binance will compete with BitMEX and Bybit. Also, I'll use technical analysis on the ... Bitcoin na melhor faixa de negociação, Binance Cloud, Halving Precificado e mais! BItcoin News 2020, o resumo semanal das principais notícias no mundo das criptomoedas! ⚫️ More info on the website: https://BtcFund.us Bitcoin NewsBitcoin. Btc Event. Binance CEO C. Zhao broadcast! FACEBOOKСОХРАНИТЬ PREV ARTICLE NEXT ARTICLE Bi... Latest Cryptocurrency News Bitcoin Analysis & Price Prediction Samsung Travala Binance Etc. Latest cryptocurrency news today in hindi Video covers th... In today's video, we take a look at the binance expected acquisition of coinmarketcap and whether or not this is good for crypto. If you would like to be highlighted on my channel please reach out ... I get asked multiple times on where I get my accurate #BTC #signals for trading on https://binance.com, https://bitmex.com, https://bybit.com, https://pro.co... Bitcoin, Cryptocurrency, Finance & Global News - May 24th 2020 In this week's market update we cover all the latest headlines from Australia, US, China, Euro...

#